Vítejte na webu Komise místní samosprávy Svinary

Věříme, že internetové stránky se stanou vítaným informačním zdrojem o aktuálním dění ve Svinarech. Naleznete zde nejen zápisy z jednání komise, ale i  další důležité dokumenty vztahující se k dění ve Svinarech. Rovněž uvítáme veškeré Vaše náměty a postřehy.

Pokud si přejete být informováni o aktualitách týkajích se Svinar, může zaslat požadavek a svoji emailovou adresu na   kms-svinary@email.cz

Můžete nás sledovat také na facebooku - www.facebook.com/svinary

                                                                   

Anketa

Navazující infrastruktura na most - Podhůrská

Jsem pro variantu 1 (21)
91%

Jsem pro variantu 2 (2)
9%

Celkový počet hlasů: 23

Novinky

Zápis z červnové schůze KMS

21.07.2019 00:21

Na web byl vložen zápis z červencové schůze KMS.

Anketa k rekonstrukci Podhůrské ulice

25.06.2019 18:17

Z dosavadních jednáních na MMHK vyplynuly dvě varianty "navazující infrastruktury na Svinarský most".

Zajímá nás Váš názor na tuto věc. Vyslovit se můžete v anketě na facebooku i na webu KMS, e-mailem, případně do schránky KMS.

Zde je popis variant, níže naleznete přílohy.

  • První varianta počítá s e zastávkami MHD na současném místě, tedy ve směru Parlament, druhá se zastávkami na druhé straně křižovatky ve směru Blešno.
  • Druhá varianta vyplynula v průběhu řešení, kdy projektant dle zadání navrhl řešit západní část ul. Podhůrská jako zklidněnou, s preferencí pěších a cyklistů, kde pro cyklisty jsou navrženy ochranné pruhy pro cyklisty. DPmHK odmítá provoz MHD po takto koncipovaném uspořádání ulice z důvodu bezpečnosti provozu. Zástupci KMS vyjádřili zájem, aby zůstala obslužnost MHD ve východní části ul. Podhůrská (Svinárek) alespoň pro dopravu dětí do/ze škol – tedy v ranních a odpoledních hodinách.
  • Uspořádání západní větve ulice Podhůrská přináší její výrazné zklidnění s preferencí pěších a cyklistů, ale nově bez provozu MHD, která by byla trasována přes Svinárky a I/11 dle přílohy B2.3 Situace
  • Přemístění současné zastávky Podhůrská na druhou stranu křižovatky směr Blešno – její přemístění nemá vliv na obslužnost MHD této lokality u mostu. Naopak tato varianta umístění zastávek je vhodnější z pohledu pěších tras ve směru most (na druhý břeh řeky), kde se minimalizuje počet křížení s vozovkami. Pro tuto stranu mostu se počet křížení s vozovkami prakticky nemění, pouze v relaci ulice U Mlýna by lidé ve směru od centra museli nově překonat vozovku (ul. Podhůrská). Zároveň na tomto východním rameni je teoreticky možné uvažovat nad přechodem místo místa pro přecházení. Na současném místě zastávek nahrazení místa pro přecházení za přechod není prostorově a dopravně možné.
  • Přemístění zastávek mimo lokalitu u restaurace U Karla umožňuje zřízení parkovacích kapacit u této restaurace, přináší dopravní zklidnění této lokality a její zpřehlednění, což má výrazně pozitivní vliv na překonávání této části ulice pěšími a menší zábory zeleně v jižní části této ulice (bez zastávky již není nutné odsouvat chodník do zeleně kvůli nárokům na širší komunikaci se zastávkou)
  • Realizace zastávek ve Svinárkách a systémová obslužnost MHD této lokality
  • Do budoucna bude připravena obslužnost MHD rozvojových ploch na severní straně ul. Bratří Štefanů – sinice I/11 – případné zřízení zastávky v těchto místech cca u křižovatky s ul. Slatinská zlepší i obslužnost MHD této části Svinar (Svinárek) v jižní části této silnice I/11.

 

Provoz MHD po uzavření Malšovy Lhoty

25.06.2019 17:04

Výluka na lince č. 11 a 17

Z důvodu uzavírky Malšovy Lhoty dochází od 1. 7. 2019 do 29. 9. 2019 ke změně trasy a jízdního řádu na lince č. 11 a 17. Na základě těchto změn se ruší okružní uspořádání linek viz mapa v příloze.

Linka č. 11 bude ve směru od Svinar končit na zastávce Stříbrný rybník, (některé spoje budou pokračovat přes zastávku Stříbrný rybník dále do Bělče nad Orlicí).

Linka č. 17 bude ve směru od Malšovic končit na zastávce Malšova Lhota. 

Zrušené zastávky po dobu výluky: Malšova Lhota náves, Malšova Lhota škola.

Výlukové jízdní řády jsou k dispozici na www.dpmhk.cz

2019_07_01_výluka 11 a 17.png (735,5 kB)

https://issuu.com/kms-svinary/docs/2019_07_01_v_luka_11_a_17

Zápis z červnové schůze KMS.

25.06.2019 02:51

Na stránky byl vložen zápis z červnové schůze KMS.

Zápis z květnové schůze KMS

22.05.2019 22:15

Vložen květnový zápis ze schůze KMS.2019

Info k mostu

25.04.2019 22:13

Most bude dle informací z médií otevřen v úterý 7. 5. 2019.

Rekonstrukce silnice v Malšově lhotě se odkládá.

viz. hradecky.denik.cz/zpravy_region/na-most-ve-svinarech-se-auta-vrati-7-kvetna-20190422.html

Zápis z únorové schůze KMS

23.02.2019 08:15

Na stránky byl vložen zápis z únorové schůze KMS.

Zápis ze schůze KMS - listopad

08.12.2018 14:17

Vložen zápis z listopadové schůze KMS.

Schůze KMS - úterý 13.11.

12.11.2018 15:19

!!!

Listopadová schůze KMS Svinary bude již v úterý 13. 11. od 19.30 v klubovně hasičů.

!!!

Zápis KMS - září 2018

18.09.2018 21:57

Vložen zápis ze zářijové schůze KMS.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Živý betlém a Vánoční zvonění