Vítejte na webu Komise místní samosprávy Svinary

Věříme, že internetové stránky se stanou vítaným informačním zdrojem o aktuálním dění ve Svinarech. Naleznete zde nejen zápisy z jednání komise, ale i  další důležité dokumenty vztahující se k dění ve Svinarech. Rovněž uvítáme veškeré Vaše náměty a postřehy.

Pokud si přejete být informováni o aktualitách týkajích se Svinar, může zaslat požadavek a svoji emailovou adresu na   kms-svinary@email.cz

Můžete nás sledovat také na facebooku - www.facebook.com/svinary

                                                                   

Novinky

OPRAVA - III. etapa, změny v MHD a uzavírka silnice k mostu

01.09.2023 08:38

Od soboty 2. září bude uzavřena silnice do Podhůří, most bude uzavřen také. Uzavírka má trvat do 17. 9.

Změny se dotknou také provozu MHD.

Výluka na lince č. 11 a 17 – pokračující rekonstrukce vozovky ve Svinarech, III. etapa

·         dochází ke změně jízdního řádu a trasy na lince č. 11 a 17 (uzavírka silnice mezi Svinary a Podhůří)

·         po dobu této výluky budou opět v provozu linky 11Š a 17Š 

·         Linka č. 11: (ve směru od Parlamentu) končí na zastávce Podhůrská        

·         Linka č. 17: (ve směru od Malšovic) končí a na zastávce Svinary (některé spoje pokračují dále do Bělče nad Orlicí)   

Výluka na lince č. 11 a 17 – pokračující rekonstrukce vozovky ve Svinarech, III. etapa
 
·         dochází ke změně jízdního řádu a trasy na lince č. 11 a 17 (uzavírka silnice mezi Svinary a Podhůří)
 
·         po dobu této výluky budou opět v provozu linky 11Š a 17Š 
 
·         Linka č. 11: (ve směru od Parlamentu) končí na zastávce Podhůrská           
 
·         Linka č. 17: (ve směru od Malšovic) končí a na zastávce Svinary (některé spoje pokračují dále do Bělče nad Orlicí)

Zápis ze srpnové schůze KMS

16.08.2023 14:02

Zápis ze srpnové schůze KMS naleznete zde.

Zápis z červencové schůze KMS

24.07.2023 07:41

Zápis z červencové schůze KMS naleznete zde.

Otevření prodejny Hruška

28.06.2023 21:26

Od soboty 1. 7. se opět otevárá prodejna Hruška ve Svinarech.

Od 1. 7. se vrací MHD k okružnímu uspořádání

28.06.2023 21:24

Výluka na lince č. 11 a 17 – rekonstrukce vozovky ve Svinarech, II. etapa

Od 1. 7. do 1. 9. se linky č. 11 a 17 vrací na svoji původní trasu (okružní uspořádání) bez zajíždění do Bělče nad Orlicí z důvodu rekonstrukce vozovky v úseku Svinary – Běleč nad Orlicí.

Zápisy z květnové a červnové schůze

28.06.2023 21:21

Zápisy z květnové a červnové schůze vloženy zde.

UZAVÍRKA STŘÍBRNÁ

12.05.2023 16:35

Od 15. 5. bude pro veškerý provoz uzavřena Stříbrná ulice od hospody u Pírků až ke křižovatce se silnicí k mostu.

  • Křižovatka Stříbrná / K Lesu / Dubinská bude průjezdná od Malšovy Lhoty pouze do ulice K Lesu.
  • Ulice Ostrovní, Dubinská, Květná a další v této části budou přístupné pouze druhou stranou přes most plukovníka Šrámka.

 

Uzavírka Stříbrná.jpg (342163)

 

Linkové autobusy po dobu rekonstrukce

10.05.2023 13:10

Dopravním opatření v autobusové dopravě při uzavírce Běleč - Svinary

V I. etapě bude uzavřena komunikace v místní části Svinary. Tato etapa bude trvat od 15.05. do 30.06.2023.

V této době nebudou linkami veřejné linkové meziměstské autobusové dopravy obsluhovány zastávky:

Hradec Králové - Svinary

Hradec Králové - Malšova Lhota - náves

Hradec Králové - Malšovice, U Čechů

Hradec Králové - Stará nemocnice

Naopak budou po dobu I. etapy uzavírky obslouženy zastávky:

Hradec Králové - Pospíšilova a Hradec Králové - Stoletá.

Zastávka Hradec Králové - Svinary -  Křižovatka Běleč bude přemístěna do zastávky MHD v ulici vedoucí k mostu Plukovníka Šrámka (směr HK), resp. naproti zastávkovému zálivu (směr Běleč, Třebechovice pod Orebem).

Počet spojů meziměstské autobusové dopravy se v rámci I. etapy nemění, dochází pouze ke změně obsluhy zastávek uvedené výše a drobným časovým korekcím.

Meziměstskou dopravu lze využít i pro cesty mezi centrem Hradce Králové a zastávkou Hradec Králové,Křižovatka Běleč, platí tarif IREDO, neplatí tarif MHD.

 

MHD zajistí dopravu z/do Bělče v době I. etapy uzavírky následujícím způsobem:

V 7:10 vyjede školní spoj 17Š z Bělče nad Orlicí a pojede přes Škvárovku a Křižovatku Běleč zastávkově po trase linky 17 do zastávky Tesla, odkud pokračuje přes zastávky Na Kotli - Náhon (7:38) – Husův pomník – Malšovice U Čechů (7:40) a zastávkově do Svinar. Na zastávku Malšova Lhota,škola přijíždí dle jízdního řádu v 7:49.

Odpoledne pojedou školní spoje linky 11Š v trase Svinary – zastávkově po trase linky 11 přes Malšovu Lhotu školu (13:10 a 14:10) do zastávky Malšovice,U Čechů (13:15 a 14:15, stanoviště MHD linky 11) – přes zastávky Husův pomník – Náhon – Na Kotli – dále do zastávky Tesla a zastávkově po trase linky 11 až do Běleče nad Orlicí (příjezd 13:41 a 14:41).

Do Bělče bude po dobu I. etapy uzavírky veden spoj linky 11 s odjezdem v 6:25, 16:10, 18:24 a 19:43 z Terminálu HD v pondělí až pátek a ve 22:43 v pátek. O víkendu jsou vedeny spoje v 16:24, 20:10 v sobotu a neděli a ve 22:43 v sobotu.

Z Bělče nad Orlicí po trase linky 17 po dobu I. etapy uzavírky pojedou spoje ve 14:01, 15:01, 16:46, 18:56 a 20:15 v pondělí až pátek, 23:13 v pátek a sobotu,  16:57, 20:42 v sobotu a neděli.

 

Pro úplnost upozorňujeme, že od 22.05. do 25.06.2023 dojde vlivem úplné uzavírky mezi Kostelcem nad Orlicí a Doudlebami nad Orlicí k drobným časovým korekcím na linkách 115 a 700991.

MHD v I. etapě rekonstrukce

10.05.2023 12:56

Výluka na lince č. 11 a 17 od pondělí 15. 5. 2023 - I. etapa

Od pondělí 15. 5. 2023 do 30. 6. 2023 bude z důvodu opravy vozovky uzavřena pro veškerý provoz, tedy i pro MHD část silnice ve Svinarech (I. etapa). Z tohoto důvodu dojde ke změnám tras a jízdního řádu linek číslo 11 a 17 (a 11Š, 17Š).

 

Linka č. 11: (ve směru od Parlamentu) končí na zastávce Podhůrská. Vybrané spoje nezajíždí na zastávku Podhůrská a přes most plk. Šrámka pokračují do Bělče. Tyto spoje zastavují i na náhradní zastávce Křižovatka Běleč před odbočením na křižovatce do Bělče.

 

Linka č. 17: (ve směru od Malšovic) končí na zastávce Svinary.

 

Od 15. 5. budou zavedeny výlukové linky č. 11Š a 17Š, které budou řešit dopravu dětí do ZŠ Úprkova, ZŠ Štefcova a ZŠ Malšova Lhota v ranních a odpoledních hodinách.

Konečná zastávka Svinary.jpg (51,9 kB)
Výluka Svinary 11Š a 17Š.jpg (269,4 kB)
Výluka Svinary I.etapa.jpg (345,6 kB)
 

 

Uzavírka Krňovice - Běleč - Svinary, silnice III 29827

06.05.2023 10:40

Dne 15. 5. 2023 začnou stavební práce na druhé etapě rekonstrukce komunikace z Krňovic přes Běleč do Svinar.

V průběhu stavebních prací na silnici ve Svinarech bude kvůli dopravní obslužnosti po celou dobu realizace zajištěna průjezdnost křižovatky silnice III/29827 ulice Dubinská a ulice K Lesu.

Z tohoto důvodu se rekonstrukce této křižovatky uskuteční po částech a v různých termínech.

V průběhu letních prázdnin stavbaři začnou s rekonstrukcí silnice na úseku z Bělče nad Orlicí do Svinar. V průběhu realizace stavebních prací bude rezidentům v chatové oblasti umožněný průjezd, a to buď ze směru od Svinary, nebo od Bělče nad Orlicí, realizace SO 103 bude rozdělena na dvě podetapy, hranice obou podetap je u hájovny.

 

https://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/v-kvetnu-odstartuji-prace-na-dalsich-peti-dopravnich-stavbach-365178/

 

 

 

1 | 2 | 3 | 4 >>

Živý betlém a Vánoční zvonění