Aktuality

MOST - informace

Armádní most?

 
 

Info o průjezdu MHD Ostrovní ulicí

 
 

Info o mostu

Urbanistická studie zástavby Svinar

Na říjnové schůzi KMS byla představena studie zástavby svinar z pera firmy New Visit, s. r. o., která představuje možnou budoucí podobu Svinar, Studii si lze vyžádat k nahlédnutí na odboru hlavního architekta na MMHK nebo na schůzích KMS. Budou vítány všechny podnětné připomínky.
 
 

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA se bude konat v neděli 6. 12. 2015 od 15.30 v tělocvičně ZŠ Malšova Lhota.

 • Prosíme vezměte s sebou pro děti i sebe přezůvky, ve škole nebude možno běhat ve venkovní obuvi.
 • Přihlásit své děti a zaplatit příspěvek na balíček je možné v Krámku u Lucie (na návsi naproti obchodu Hruška – Stříbrná čp. 17 – www.kramekulucie.cz ) od 2. 11. do 28. 11. v prodejní době: Po 13.00–17.30, út–pá: 9.30–11.30, 13.00–17.30, so 9.00–11.00. 
 • Cena balíčku je 70,– Kč .
 • Přihlásit děti můžete od pondělí 2. 11. do soboty 28. 11. 2015.
 • Vstupné pro doprovod bude 20,– Kč a použije se na úhradu cen do soutěží a na odměnu pro Mikuláše s doprovodem.

 

Změna dopravního značení

Ve Svinarech byly instalovány značky označující zóny s předností zprava, upozorňující na zvýšený výskyt cyklistů a omezující rychlost na 30 km/h. Věnujte jim svou pozornost.

Dopravní uzávěra silnice Krňovice Běleč nad Orlicí od 29. 6. 2015 do 30. 8. 2015

Od 29. 6. 2015 do 30. 8. 2015 bude uzavřena silnice III/29827 v úseku od křižovatky se silnicí II/298 v obci Krňovice až po konec obce Běleč nad Orlicí z důvodu opravy komunikace.

 • I. úsek I. a II. etapa - úsek od křižovatky se silnicí II/298 v obci Krňovice po křižovatku s účelovou komunikací u čp. 120 v obci Běleč n./O. v termínu od 29.6.2015 do 2.8.2015. Křižovatka u čp. 120 bude prováděna po polovinách z důvodu zachování obslužnosti zemědělského objektu.
 • II. úsek I. etapa - od křižovatky u čp. 120 po Obecní úřad v Bělči n./O. v termínu od 3.8.2015 do 12.8.2015.
 • II. etapa - od Obecního úřadu po čp. 75 v obci Běleč n./O. v termínu od 13.8.2015 do 22.8.2015.
 • III. etapa - od čp. 75 po konec obce Běleč n./O. v termínu od 23.8.2015 do 30.8.2015. Dopravní značení bude dle jednotlivých etap upravováno.
Více informací zde - text
                              - mapka
Odkaz na Správu a údžbu silnic královéhradeckého kraje - tisková zpráva
 
 

Uzávěra Jižní ulice - změna na linkách č. 5, 11, 17, 25, 25Š, 33, 51 a 52 od 16.3. do 31. 7. 2015

Od 16.3. do 31.7.2015dochází z důvodu uzávěry části Jižní ulice ke změně na linkách č. 5, 11, 17, 25, 25Š, 33, 51 a 52. Nebudou obsluhovány zastávky EUROCENTER a POLIKLINIKA 2 (v obou směrech) a dotčené linky MHD pojedou po těchto objízdných trasách:

Linka č. 11: ze zastávky TESLA na náhradní zastávku EUROCENTER (na ul. V.Nejedlého), dále na zast. SILNICE a po původní trase. V opačném směru platí pro linku č. 17.

 

Informace o územním plánu

 
 
 
 • Kanalizace v Podhůří - nové číslo na nahlášení zápachu - 721 357 086
 
 • Buďme k sobě ohleduplní! Prosíme všechny spoluobčany, aby v neděli nechali odpočívat sekačky na trávu a motorové pily, vždyť máme všichni právo na klid a odpočinek. Děkujeme všem, kteří tuto výzvu respektují.
  

 

 • Prodejna masa - pojízdná prodejna čerstvého masa a uzeniny bude od 25. ledna 2011 otevřenena každé úterý od 8.00 do 8.45 hod. na bývalé točně autobusů ve Svinarech. Více o prodejně na https://www.masoeko.cz/