Vítejte na webu Komise místní samosprávy Svinary

Věříme, že internetové stránky se stanou vítaným informačním zdrojem o aktuálním dění ve Svinarech. Naleznete zde nejen zápisy z jednání komise, ale i  další důležité dokumenty vztahující se k dění ve Svinarech. Rovněž uvítáme veškeré Vaše náměty a postřehy.

Pokud si přejete být informováni o aktualitách týkajích se Svinar, může zaslat požadavek a svoji emailovou adresu na   kms-svinary@email.cz

Můžete nás sledovat také na facebooku - www.facebook.com/svinary

                                                                   

Novinky

Závěry a vyhodnocení veřejné schůze konané 11. 9. 2019

18.11.2019 18:14

Na web byl vložen závěr a vyhodnocení veřejné schůze KMS, která se konala 11. září 2019.

Zápis z říjnové schůze KMS

18.11.2019 18:13

Na stránky byl vložen říjnový zápis ze schůze KMS

Zápis ze zářijové schůze KMS

25.10.2019 21:20

Na stránky byl vložen zápis ze zářijové schůze KMS.

Zápis ze srpnové schůze KMS

05.09.2019 20:49

Na stránky byl vložen zápis ze srpnvé schůze KMS.

Veřejná schůze ve Svinarech - 11. 9. 2019

03.09.2019 21:26

Vážení spoluobčané,

zveme Vás na veřejnou schůzi se zástupci města a dalších institucí, která se bude konat dne 11. 9. 2019 ve Svinarech v restauraci U Pírků od 18. hodin. Tematické okruhy budou:


 

 

1. Doprava ve Svinarech
a) Zklidnění dopravy (zachování přechodů, měření rychlosti, omezení dopravy na most)
b) Zřízení a dokončení cyklostezek (Svinary - Stříbrný rybník, Podhůří - Slezské Předměstí)
c) Kruhový objezd Parlament
2. Rozvoj Svinar
a) Prostor pro občanskou vybavenost
b) Etapizace a regulace případné výstavby
c) Regulativ, zachování charakteru vesnice
3. Komunikace MM HK s KMS
a) Priority KMS, vyjádření k prioritám
b) V běžných záležitostech
4. CTP
1. Řešení křižovatky Slatinská s I/11, dopravní propustnost ve směru Svinary - Slatina a obráceně, odbočování kamionů a dodávek obsluhujících CTP.
2. Návrh protihlukových opatření podél I/11 a dalších investic v místní části Svinary, jejichž realizace by byla provedena v rámci "vstřícných kroků" firmy CTP.
5. Možnost komplexní obnovy vodního díla "Haltýře" v sousedství ulice Pod Haltýřem.

1. Doprava ve Svinarech

a) Zklidnění dopravy (zachování přechodů, měření rychlosti, omezení dopravy na most)

b) Zřízení a dokončení cyklostezek (Svinary - Stříbrný rybník, Podhůří - Slezské Předměstí)

c) Kruhový objezd Parlament

2. Rozvoj Svinar

a) Prostor pro občanskou vybavenost

b) Etapizace a regulace případné výstavby

c) Regulativ, zachování charakteru vesnice

3. Komunikace MM HK s KMS

a) Priority KMS, vyjádření k prioritám

b) V běžných záležitostech

4. CTP

a. Řešení křižovatky Slatinská s I/11, dopravní propustnost ve směru Svinary - Slatina a obráceně, odbočování kamionů a dodávek obsluhujících CTP.

b. Návrh protihlukových opatření podél I/11 a dalších investic v místní části Svinary, jejichž realizace by byla provedena v rámci "vstřícných kroků" firmy CTP.

5. Možnost komplexní obnovy vodního díla "Haltýře" v sousedství ulice Pod Haltýřem.

Jízdní řády školních autobusů 11Š a 17Š

27.08.2019 13:29

11Š.pdf (270631)
17Š.pdf (270241)
 

Zápis z červnové schůze KMS

21.07.2019 00:21

Na web byl vložen zápis z červencové schůze KMS.

Anketa k rekonstrukci Podhůrské ulice

25.06.2019 18:17

Z dosavadních jednáních na MMHK vyplynuly dvě varianty "navazující infrastruktury na Svinarský most".

Zajímá nás Váš názor na tuto věc. Vyslovit se můžete v anketě na facebooku i na webu KMS, e-mailem, případně do schránky KMS.

Zde je popis variant, níže naleznete přílohy.

  • První varianta počítá s e zastávkami MHD na současném místě, tedy ve směru Parlament, druhá se zastávkami na druhé straně křižovatky ve směru Blešno.
  • Druhá varianta vyplynula v průběhu řešení, kdy projektant dle zadání navrhl řešit západní část ul. Podhůrská jako zklidněnou, s preferencí pěších a cyklistů, kde pro cyklisty jsou navrženy ochranné pruhy pro cyklisty. DPmHK odmítá provoz MHD po takto koncipovaném uspořádání ulice z důvodu bezpečnosti provozu. Zástupci KMS vyjádřili zájem, aby zůstala obslužnost MHD ve východní části ul. Podhůrská (Svinárek) alespoň pro dopravu dětí do/ze škol – tedy v ranních a odpoledních hodinách.
  • Uspořádání západní větve ulice Podhůrská přináší její výrazné zklidnění s preferencí pěších a cyklistů, ale nově bez provozu MHD, která by byla trasována přes Svinárky a I/11 dle přílohy B2.3 Situace
  • Přemístění současné zastávky Podhůrská na druhou stranu křižovatky směr Blešno – její přemístění nemá vliv na obslužnost MHD této lokality u mostu. Naopak tato varianta umístění zastávek je vhodnější z pohledu pěších tras ve směru most (na druhý břeh řeky), kde se minimalizuje počet křížení s vozovkami. Pro tuto stranu mostu se počet křížení s vozovkami prakticky nemění, pouze v relaci ulice U Mlýna by lidé ve směru od centra museli nově překonat vozovku (ul. Podhůrská). Zároveň na tomto východním rameni je teoreticky možné uvažovat nad přechodem místo místa pro přecházení. Na současném místě zastávek nahrazení místa pro přecházení za přechod není prostorově a dopravně možné.
  • Přemístění zastávek mimo lokalitu u restaurace U Karla umožňuje zřízení parkovacích kapacit u této restaurace, přináší dopravní zklidnění této lokality a její zpřehlednění, což má výrazně pozitivní vliv na překonávání této části ulice pěšími a menší zábory zeleně v jižní části této ulice (bez zastávky již není nutné odsouvat chodník do zeleně kvůli nárokům na širší komunikaci se zastávkou)
  • Realizace zastávek ve Svinárkách a systémová obslužnost MHD této lokality
  • Do budoucna bude připravena obslužnost MHD rozvojových ploch na severní straně ul. Bratří Štefanů – sinice I/11 – případné zřízení zastávky v těchto místech cca u křižovatky s ul. Slatinská zlepší i obslužnost MHD této části Svinar (Svinárek) v jižní části této silnice I/11.

 

Provoz MHD po uzavření Malšovy Lhoty

25.06.2019 17:04

Výluka na lince č. 11 a 17

Z důvodu uzavírky Malšovy Lhoty dochází od 1. 7. 2019 do 29. 9. 2019 ke změně trasy a jízdního řádu na lince č. 11 a 17. Na základě těchto změn se ruší okružní uspořádání linek viz mapa v příloze.

Linka č. 11 bude ve směru od Svinar končit na zastávce Stříbrný rybník, (některé spoje budou pokračovat přes zastávku Stříbrný rybník dále do Bělče nad Orlicí).

Linka č. 17 bude ve směru od Malšovic končit na zastávce Malšova Lhota. 

Zrušené zastávky po dobu výluky: Malšova Lhota náves, Malšova Lhota škola.

Výlukové jízdní řády jsou k dispozici na www.dpmhk.cz

2019_07_01_výluka 11 a 17.png (735,5 kB)

https://issuu.com/kms-svinary/docs/2019_07_01_v_luka_11_a_17

Zápis z červnové schůze KMS.

25.06.2019 02:51

Na stránky byl vložen zápis z červnové schůze KMS.

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Živý betlém a Vánoční zvonění