Plán schůzí KMS Svinary 2018

Schůze komise se konají každou druhou středu v měsíci v 19.30 v hasičské klubovně. Na konci zápisu je vždy uvedeno datum příští schůze KMS.

 • 10. ledna

 • 14. února

 • 14. března

 • 11. dubna

 • 9. května

 • 13. června

 • 11. července

 • 8. srpna

 • 12. září

 • 10. října

 • 14. listopadu

 • 12. prosince (výjezdní)