Plán schůzí KMS Svinary 2019

Schůze komise se konají každou druhou středu v měsíci v 19.30 v hasičské klubovně. Na konci zápisu je vždy uvedeno datum příští schůze KMS.

 • 9. 1. 2019
 • 13. 2. 2019
 • 13.3.2019
 • 10. 4. 2019
 • ??. 5. 2019
 • 12. 6. 2019
 • 10. 7. 2019
 • 14. 8. 2019
 • 11. 9. 2019
 • 9. 10. 2019
 • 13. 11. 2019
 • 11. 12. 2019 (výjezdní)