Plán schůzí KMS Svinary 2020

Schůze komise se konají každou druhou středu v měsíci v 19.30 v hasičské klubovně. Na konci zápisu je vždy uvedeno datum příští schůze KMS.

 • 8. 1. 2020
 • 12. 2. 2020
 • 11.3. 2020
 • 8. 4. 2020
 • 13. 5. 2020
 • 10. 6. 2020
 • 8. 7. 2020
 • 12. 8. 2020
 • 9. 9. 2020
 • 14. 10. 2019
 • 11. 11. 2020
 • 9. 12. 2020 (výjezdní)