Plán schůzí KMS Svinary 2021

Schůze komise se konají každou druhou středu v měsíci v 19.30 v hasičské klubovně. Na konci zápisu je vždy uvedeno datum příští schůze KMS.

 • 13. 1. 2021
 • 10. 2. 2021
 • 10.3. 2021
 • 14. 4. 2021
 • 12. 5. 2021
 • 9. 6. 2021
 • 14. 7. 2021
 • 11. 8. 2021
 • 8. 9. 2021
 • 13. 10. 2021
 • 10. 11. 2021
 • 8. 12. 2021 (výjezdní)