Plán schůzí KMS Svinary 2022

Schůze komise se konají každou druhou středu v měsíci v 19.30 (není-li oznámena změna) v hasičské klubovně. Na konci zápisu je vždy uvedeno datum příští schůze KMS.

 • 12. 1. 2022
 • 16. 2. 2022
 • 9. 3. 2022
 • 13. 4. 2022
 • 11. 5. 2022
 • 8. 6. 2022
 • 13. 7. 2022
 • 10. 8. 2022
 • 14. 9. 2022
 • 12. 10. 2022
 • 9. 11. 2022
 • 14. 12. 2022 (výjezdní)