prioritní požadavky KMS Svinary

  • Priorita 1999:
  1. Veřejné osvětlení Stříbrný rybník – Svinary
  • Priority 2006-2010:
  1. Rekonstrukce ulice Podhůrská od mostu po Parlament
  2. Revitalizace dětského hřiště - vybudování sportovního hřiště např. na „florbal“
  • Priority 2015–2018: 
  1. Zpevnění vjezdu k osadě Ostrov od ulice Ostrovní po zpevněnou část kolem přečerpávací stanice a stání kontejnerů, cca 25 m
  2. Zpevnění stání na kontejnery v ulici K Lesu
  3. Zpevnění konce ulice Na Stávku