Linkové autobusy po dobu rekonstrukce

10.05.2023 13:10

Dopravním opatření v autobusové dopravě při uzavírce Běleč - Svinary

V I. etapě bude uzavřena komunikace v místní části Svinary. Tato etapa bude trvat od 15.05. do 30.06.2023.

V této době nebudou linkami veřejné linkové meziměstské autobusové dopravy obsluhovány zastávky:

Hradec Králové - Svinary

Hradec Králové - Malšova Lhota - náves

Hradec Králové - Malšovice, U Čechů

Hradec Králové - Stará nemocnice

Naopak budou po dobu I. etapy uzavírky obslouženy zastávky:

Hradec Králové - Pospíšilova a Hradec Králové - Stoletá.

Zastávka Hradec Králové - Svinary -  Křižovatka Běleč bude přemístěna do zastávky MHD v ulici vedoucí k mostu Plukovníka Šrámka (směr HK), resp. naproti zastávkovému zálivu (směr Běleč, Třebechovice pod Orebem).

Počet spojů meziměstské autobusové dopravy se v rámci I. etapy nemění, dochází pouze ke změně obsluhy zastávek uvedené výše a drobným časovým korekcím.

Meziměstskou dopravu lze využít i pro cesty mezi centrem Hradce Králové a zastávkou Hradec Králové,Křižovatka Běleč, platí tarif IREDO, neplatí tarif MHD.

 

MHD zajistí dopravu z/do Bělče v době I. etapy uzavírky následujícím způsobem:

V 7:10 vyjede školní spoj 17Š z Bělče nad Orlicí a pojede přes Škvárovku a Křižovatku Běleč zastávkově po trase linky 17 do zastávky Tesla, odkud pokračuje přes zastávky Na Kotli - Náhon (7:38) – Husův pomník – Malšovice U Čechů (7:40) a zastávkově do Svinar. Na zastávku Malšova Lhota,škola přijíždí dle jízdního řádu v 7:49.

Odpoledne pojedou školní spoje linky 11Š v trase Svinary – zastávkově po trase linky 11 přes Malšovu Lhotu školu (13:10 a 14:10) do zastávky Malšovice,U Čechů (13:15 a 14:15, stanoviště MHD linky 11) – přes zastávky Husův pomník – Náhon – Na Kotli – dále do zastávky Tesla a zastávkově po trase linky 11 až do Běleče nad Orlicí (příjezd 13:41 a 14:41).

Do Bělče bude po dobu I. etapy uzavírky veden spoj linky 11 s odjezdem v 6:25, 16:10, 18:24 a 19:43 z Terminálu HD v pondělí až pátek a ve 22:43 v pátek. O víkendu jsou vedeny spoje v 16:24, 20:10 v sobotu a neděli a ve 22:43 v sobotu.

Z Bělče nad Orlicí po trase linky 17 po dobu I. etapy uzavírky pojedou spoje ve 14:01, 15:01, 16:46, 18:56 a 20:15 v pondělí až pátek, 23:13 v pátek a sobotu,  16:57, 20:42 v sobotu a neděli.

 

Pro úplnost upozorňujeme, že od 22.05. do 25.06.2023 dojde vlivem úplné uzavírky mezi Kostelcem nad Orlicí a Doudlebami nad Orlicí k drobným časovým korekcím na linkách 115 a 700991.