MHD - info o průjezdu Ostrovní

23.02.2017 21:07

Minuta 4-6.30. Info o MHD ve Svinarech,

https://vctv.cz/archiv/video/vychodoceske-zpravy-23-02-2017-18-00