Plánovaná rekonstrukce silnice HK-Malšova Lhota - info

29.03.2017 08:49

V letošním roce byla v plánu realizace stavby „Silnice III/29827 Malšova Lhota – Hradec Králové, I. etapa“. Vzhledem k uzavření mostu ev.č. 3082-1 přes řeku Orlici ve Svinarech je realizace této etapy pozastavena.  Operativně bylo rozhodnuto o realizaci stavby „silnice III/29827 Malšova Lhota – Hradec Králové, III. etapa“. Termín realizace této etapy je prozatím naplánován od 31.7.2017 do 22.10.2017. Dopravní obslužnost Svinar, a to včetně MHD, nebude realizací této etapy nijak omezena.