Třídění odpadů

25.01.2016 19:47

Upozorňujeme na obnovení projektu třídění odpadů. Od 4. dubna 2016 bude upraven svoz běžného odpadu na interval 1x za dva týdny.

Více informací zde - https://www.tridimevhradci.cz/