Uzavírka Krňovice - Běleč - Svinary, silnice III 29827

06.05.2023 10:40

Dne 15. 5. 2023 začnou stavební práce na druhé etapě rekonstrukce komunikace z Krňovic přes Běleč do Svinar.

V průběhu stavebních prací na silnici ve Svinarech bude kvůli dopravní obslužnosti po celou dobu realizace zajištěna průjezdnost křižovatky silnice III/29827 ulice Dubinská a ulice K Lesu.

Z tohoto důvodu se rekonstrukce této křižovatky uskuteční po částech a v různých termínech.

V průběhu letních prázdnin stavbaři začnou s rekonstrukcí silnice na úseku z Bělče nad Orlicí do Svinar. V průběhu realizace stavebních prací bude rezidentům v chatové oblasti umožněný průjezd, a to buď ze směru od Svinary, nebo od Bělče nad Orlicí, realizace SO 103 bude rozdělena na dvě podetapy, hranice obou podetap je u hájovny.

 

https://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/v-kvetnu-odstartuji-prace-na-dalsich-peti-dopravnich-stavbach-365178/