Zápis a přílohy mimořádné schůze KMS Svinary 27. 6. 2016

08.07.2016 13:35

Vložen zápis s přílohami z mimořádné schůze KMS Svinary 27. 6. 2016.