Změna dopravního značení

24.07.2015 09:31

Ve Svinarech byly instalovány značky označující zóny s předností zprava, upozorňující na zvýšený výskyt cyklistů a omezující rychlost na 30 km/h. Věnujte jim svou pozornost.